Επιβάλλει από τώρα τη χρηστή διοίκηση στο Δήμο ο Χρήστου . Στο στόχαστρο οι αναθέσεις της διοίκησης Χουρσαλά – Δημόπουλου 

Στο επίκεντρο της απόλυτης προσοχής του Στέφανου Χρήστου, έχουν τεθεί όλα τα ζητήματα που άπτονται της οικονομικής διαχείρισης και των προμηθειών του Δήμου Κορυδαλλού, από τη διοίκηση του “διδύμου” Χουρσαλά-Δημόπουλου.

Ο κ. Χρήστου, κατέθεσε προσφυγή για την ακύρωση τους, κάνοντας πράξη, όσα ανέφερε προ ημερών στην ανακοίνωση του και αποκαλύπτοντας αναθέσεις που “πάσχουν προκλητικώς”.

Πέραν αυτών, ο κ. Χρήστου, ζητεί την ΑΚΥΡΩΣΗ τους και διότι τις “ανέθεσαν σε οικονομικό φορέα, που δεν έχει ουδεμία σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες του Δήμου”, όπως αναφέρει στην προσφυγή που κατέθεσε.

Αναφέρει συγκεκριμένα :

ΠΡΟΣΦΥΓΗ Του Στέφανου Γ. Χρήστου, κατοίκου Κορυδαλλού, ΚΑΤΑ Των υπ΄αριθμ. πρωτ.

α) 13958/27-7-2022 «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του δήμου» (ΑΔΑ ΨΧ2ΩΩΛΩ-ΤΛΓ/27-7-2022) και

β) 14377/2-8-2022 «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» (ΑΔΑ Ψ8ΣΥΩΛΩ-ΞΞ0/2-8-2022) αποφάσεων του Δήμου Κορυδαλλού

Με την παρούσα προσβάλω τις υπ΄αριθμ. α) 13958/27-7-2022 «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του δήμου» (ΑΔΑ ΨΧ2ΩΩΛΩ-ΤΛΓ/27-7-2022) και β) 14377/2-8-2022 «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» (ΑΔΑ Ψ8ΣΥΩΛΩ-ΞΞ0/2-8-2022) Αποφάσεις του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορυδαλλού, διότι με αυτές παραβιάζει κατάφωρα την υπάρχουσα νομοθεσία, καθόσον στην εταιρεία-οικονομικό φορέα «Δημ. Γαλαίος Χοντρικό Εμπόριο Τροφίμων, Ποτών, κατεψυγμένων, Οπωρολαχανικών», ανέθεσε απευθείας αφενός την «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών» για τις ανάγκες του δήμου ύψους 37.199,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφετέρου την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» συνολικής δαπάνης 37.191,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Όπως τεκμαίρεται αβιάστως, οι εν λόγω αναθέσεις πάσχουν προκλητικώς, αφού η αναθέτουσα αρχή που προσδιόρισε τις ανάγκες της (πιστεύω νομοτύπως με την κατά νόμο εφαρμογή της Αρχής της Δημοσιότητας, της Έρευνας Αγοράς, της Ανάρτησης όπου ο νόμος προβλέπει των σχετικών Αποφάσεων), ανάθεσε την προμήθεια αυτή σε οικονομικό φορέα, όπως προαναφέρθηκε, που δεν έχει ουδεμία σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες του δήμου. (Βλ. ΕΛ.ΣΥΝ.ΚΛΙΜ.ΤΜ.7 πράξη 201/201.

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω αποφάσεις πρέπει να κριθούν στα όρια της κατά νόμο υποχρέωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε όλες τις διαστάσεις τους, για την κατά νόμο εφαρμογή της εξαιρετικής διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Κορυδαλλός 5 Αυγούστου 2022

Ο προσφεύγων, Στέφανος Γ. Χρήστου, Ε. δικηγόρος Πειραιώς

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Μαζί με τη Δημοτική Αρχή, αναμόρφωσε πλήρως προς το καλύτερο τον Δήμο του Κορυδαλλού, με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό, εργατικότητα και παρεμβάσεις σε καίριους τομείς.