Οι νέοι  βρίσκονται κοντά μας και κοσμούν το ψηφοδέλτιο μας!

Εμπειρία ➕ Αυθορμητισμός 🟰 Απαραίτητα Συστατικά Επιτυχίας 😉

Οι νέοι 🧑‍🤝‍🧑 βρίσκονται κοντά μας και κοσμούν το ψηφοδέλτιο μας!

Σας ευχαριστούμε 🫶 από καρδιάς.

Με ❤️ για τον Κορυδαλλό

8 Οκτώβρη, Ψηφίζω για την Αλλαγή στην πόλη μου 🗳️

Δεν μένω στα ίδια, δεν αρκούμαι στα απαραίτητα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Μαζί με τη Δημοτική Αρχή, αναμόρφωσε πλήρως προς το καλύτερο τον Δήμο του Κορυδαλλού, με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό, εργατικότητα και παρεμβάσεις σε καίριους τομείς.