Ο ΟΣΚ  αναλαμβάνει τη συντήρηση των σχολείων του Κορυδαλλού

Σε μια καλύτερη εποχή μπορεί να ελπίζει ο Κορυδαλλός σ΄ ότι αφορά τα σχολικά του κτίρια. Τη συντήρηση τους αναλαμβάνει η ίδια η ΚΤΥΠ ΑΕ ( πρώην ΟΣΚ) μ΄ ένα πρόγραμμα ύψους σχεδόν 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πραγματοποίηση του έργου από την ΚΤΥΠ γεννά αισιοδοξία , αντίθετα με το να το είχε αναλάβει ο δήμος , με τους γνωστούς διαγωνισμούς του , που ακόμη και απλά έργα – όπως η κατασκευή ραμπών σε σχολεία – έχει πάρει σειρά …παρατάσεων επί χρόνια , θυμίζοντας «γιοφύρι της Άρτας».

Το σημαντικό αυτό πρόγραμμα της συντήρησης των σχολείων , αναμένεται να εγκριθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , την Πέμπτη 23 του μηνός , η οποία έχει στην Ημερήσια Διάταξη της , συνολικά 24 θέματα και συγκεκριμένα τα εξής :

1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.
2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.
3. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορυδαλλού Οικονομικού Έτους 2023.
4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρ. 15/07.02.2023 απόφασης Δ.Σ. η οποία αφορά την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ με αντικείμενο την χρηματοδότηση από πιστώσεις του Δήμου της μη επιλέξιμης δαπάνης ποσού 1.113.653,30 ευρώ για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού» και υλοποίηση από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε»., σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ 3470/29.12.2022 απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», λόγω τροποποιήσεων όρων της Προγραμματικής από την ΚΤΥΠ Α.Ε.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση απολογισμού 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση απολογισμού 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της οδού Ποταμού».
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων και απότομων πρανών (Έτους 2020)».
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων».
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Γενικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού».
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Άμεσες αποκαταστάσεις βλαβών λόγω σεισμού σε Σχολικά και Δημοτικά κτίρια».
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.τ ου έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού».
13. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού».
14. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 4ου Α.Π.Ε. και του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού».
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας: «Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού».
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής δαπάνης 942.392,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού».
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στην έκταση των 115 στρεμμάτων για τη δημιουργία γηπέδων» Συνολικής Δαπάνης 36.630,01 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη 10ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου και δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης», προϋπολογισμού 8.389.840,00€.
20. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού».
21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν. 4412/2016.
22. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και τη χωροθέτηση των Κενωθέντων & Νέων περιπτέρων 23. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών (Αρ. πρωτ.: 4574).
24. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών (Αρ. πρωτ.: 4875)

Πηγή: http://korydallosnews.gr

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Μαζί με τη Δημοτική Αρχή, αναμόρφωσε πλήρως προς το καλύτερο τον Δήμο του Κορυδαλλού, με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό, εργατικότητα και παρεμβάσεις σε καίριους τομείς.