Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και ο Δήμος Κορυδαλλου βιώνει επικίνδυνα την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ του!

Παγκόσμια ημέρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και ο Δήμος Κορυδαλλου βιώνει επικίνδυνα την ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ του!

Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην Εργασία σήμερα. Ύψιστο αγαθό η ευημερία, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτά επιτυγχάνονται μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της μείωσης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά και της καλλιέργειας και προαγωγής νοοτροπίας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων. Δυστυχώς, σήμερα στον δήμο Κορυδαλλού λειτουργούν μη νόμιμα και επικίνδυνα για την υγεία των εργαζομένων και των γύρω περιοχών υπηρεσίες, όπως αυτή της επιστασίας, χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες και την τήρηση των όρων ασφαλείας, αφού σε αυτό το εργοτάξιο καθημερινά υπάρχουν διάφορα εύφλεκτα υλικά ( μπουκάλες οξυγόνου, βλ. φωτογραφίες).

Το πλέον επικίνδυνο είναι ότι σε απόσταση πέντε (5) μέτρων είναι τα σχολεία με εκατοντάδες παιδιά και καθηγητές κάθε μέρα. Άμεσα η διοίκηση του δήμου θα πρέπει να λάβει μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο καθημερινός κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων των γύρω περιοχών και πρωτίστως των παιδιών.

Σήμερα υπάρχει ασφάλεια στα απορριμματοφόρα; ΟΧΙ, και το ζήσαμε πριν από μερικές ημέρες, που υπήρξε πρόβλημα στα φρένα σχετικού οχήματος. Φοράνε γάντια πάντα και όλοι οι εργαζόμενοι στους τομείς εργασίας όπου απαιτείται; ΟΧΙ, και το βλέπουμε καθημερινά.

Εμείς θα αναβαθμίσουμε το Ιατρείο Εργασίας του δήμου Κορυδαλλού, όπως λειτουργούσε επί των ημερών μας, ΚΑΙ με την παρουσία νοσηλεύτριας, που σήμερα δεν υπάρχει. Επιπροσθέτως, θα δώσουμε τη δυνατότητα και στους ίδιους τους εργαζομένους να επιμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους όρους ασφαλείας και υγείας στον επαγγελματικό τους χώρο

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Μαζί με τη Δημοτική Αρχή, αναμόρφωσε πλήρως προς το καλύτερο τον Δήμο του Κορυδαλλού, με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό, εργατικότητα και παρεμβάσεις σε καίριους τομείς.