4 Δημοτικά Σχολεία & 4 Νηπιαγωγεία σε 4 χρόνια – Η αναβάθμιση της παιδείας και με αριθμούς

Στα τέσσερα πρώτα χρόνια της θητείας μας έγιναν στον Κορυδαλλό τέσσερα (4) Δημοτικά Σχολεία (10ο, 11ο, 12ο, 5ο) και τέσσερα (4) Νηπιαγωγεία (23ο, 3ο,15ο, 19ο).

10ο Δημοτικο Σχολείο Κορυδαλλού
12ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού
5ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού

Επίσης καταργήσαμε τη διπλοβάρδια και βγάλαμε αυτό το μεγάλο βάρος από τις πλάτες των παιδιών και των γονιών τους. 21 σχολικές μονάδες ανεγέρθηκαν, πρωτο-λειτούργησαν και δρομολογήθηκαν επί των ημερών μας.
Τι έκανε ο κ. Χουρσαλάς στη δική του τετραετή θητεία στον χώρο της εκπαίδευσης;
Την σύγκριση την αφήνουμε σε εσάς, τους δημότες. Εμείς θα μιλούμε ΞΑΝΑ με έργα και όχι με κούφια λόγια!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Μαζί με τη Δημοτική Αρχή, αναμόρφωσε πλήρως προς το καλύτερο τον Δήμο του Κορυδαλλού, με σωστή οργάνωση και προγραμματισμό, εργατικότητα και παρεμβάσεις σε καίριους τομείς.