Η Εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την σωστή ψυχική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.

Σαν Δημοτική Αρχή έχοντας γνώση του σημαντικού μας ρόλου στην σωστή λειτουργία της εκπαίδευσης στο Δήμο προχωρήσαμε σε πολύ σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή νέων σχολείων, επισκευές, δραστηριότητες και δράσεις.

Καταργήθηκε η διπλοβάρδια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

Επιπλέον καταργήθηκε η διπλοβάρδια και ειδικά για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Το μόνο σχολείο που λειτουργούσε αποκλειστικά πρωϊνό την περίοδο αυτή ήταν το 5ο Λύκειο και περιστασιακά το 8ο Γυμνάσιο )

Επί πρόσθετα:

Φροντίσαμε για την εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες:

16 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μόνο με σωστό
προγραμματισμό και έργο πηγαίνουμε μπροστά