Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί κι εκμεταλλεύεται το περιβάλλον με ποικίλους τρόπους οι οποίοι συνήθως το επιβαρύνουν και το βλάπτουν ανεπανόρθωτα.

Σαν Δημοτική Αρχή εφαρμόσαμε προγράμματα και δράσεις που έφεραν τον Κορυδαλλό σε προνομιακή θέση μεταξύ των υπολοίπων Δήμων στην Αττική σε θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η πόλη μας έφτασε να είναι από τους καθαρότερους Δήμους της περιφέρειας. Επιπρόσθετα, έγιναν έργα προστασίας του λιγοστού «πράσινου» στην πόλη μας, δημιουργήθηκαν νέοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου, εγκαθιδρύθηκαν και σταδιακά  αυξήθηκαν τα μέτρα πυρασφάλειας στο δασάκι του άνω Κορυδαλλού, κ.α..

H αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη του πρασίνου, η συνεχής βελτίωση της καθαριότητας, τα «μικρά» έργα της γειτονιάς, όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με θυσίες τόσο προσωπικές του π. Δημάρχου κου Στέφανου Χρήστου, όσο και πολλών «αφανών ηρώων», των υπαλλήλων του Δήμου μας. Χάρη και στην δική τους πολύτιμη συμβολή πετύχαμε να απολαμβάνουμε σήμερα ένα Κορυδαλλό πολύ διαφορετικό από τον Κορυδαλλό του «χθες». Ένα Δήμο για τον οποίο πλέον οι Δημότες του μπορούν να αισθάνονται υπερήφανοι.

Στη διάρκεια της θητείας μας ως Δημοτική Αρχή από το 1994 έως το 2006, μεταξύ άλλων πραγματοποιήσαμε τις παρακάτω δράσεις για την Πόλη μας:

16 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μόνο με σωστό
προγραμματισμό και έργο πηγαίνουμε μπροστά