Ένας Δήμος είναι σημαντικό να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές, εγκαταστάσεις και να υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του αθλητισμού.

Η άθληση είναι αναγκαία για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας των δημοτών της πόλης μας και αποτελεί έναν από του καλύτερους τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους.

Η Δημοτική Αρχή όφειλε και οφείλει να έχει άριστη συνεργασία με τα σωματεία της πόλης και να είναι αρωγός στις προσπάθειές τους για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού αλλά και του αθλητικού ιδεώδους στην πόλη.

Ως Δημοτική Αρχή πετύχαμε μεταξύ άλλων:

16 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μόνο με σωστό
προγραμματισμό και έργο πηγαίνουμε μπροστά