Τα προηγούμενα χρόνια, με λεπτομερή σχεδιασμό και μετά από έντονες διεκδικήσεις, ενισχύθηκαν οι υπάρχουσες υποδομές και ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν νέες ιδιαίτερα σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η κοινωνική πρόοδος, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η δημιουργική εκμετάλλευση του ελεύθερου χρόνου, προϋποθέτουν και την ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής μας και αυτό αποτέλεσε πρωτεύοντα στόχο μας.

Η πολιτιστική δημιουργία απαιτεί υποδομές για να στεγαστεί, αλλά και θεσμούς για να βρει πεδίο έκφρασης.

 

Συνεχίσαμε με επιτυχία:

16 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μόνο με σωστό
προγραμματισμό και έργο πηγαίνουμε μπροστά