Η σημασία διείσδυσης της πληροφορικής αναφορικά με το σύγχρονο ρόλο που κλήθηκαν να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ, ιδίως εκείνοι στο μέγεθος του Κορυδαλλού, μπορεί να θεωρηθεί χωρίς καμία τάση μεγαλοποίησης ως ζωτική.

Οι τάσεις της τεχνολογίας κατευθύνονται προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω Internet αλλά και προς λύσεις με οπτικές ίνες ή ασύρματες συνδέσεις μετατρέποντας ουσιαστικά την πληροφορική σε τηλεπληροφορική.

Σαν Δημοτική Αρχή όχι μόνο εκσυγχρονίσαμε τον Δήμο, αλλά επιπλέον εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, έργων που υλοποιούνται ακόμα και σήμερα.

Εσωτερική δομή

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Κορυδαλλού (Web – Portal), χρηματοδοτούμενη κατά 75°/ο από το ΕΣΠΑ και 25% από Κρατική Συμμετοχή.

Το έργο, αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού.

Αντικείμενα του έργου είναι:

  1. Η παροχή πληροφοριών για την πόλη (οδηγός πόλης όπως αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος κ.τ.λ.)
  2. Η παροχή online υπηρεσιών όπως ενδεικτικά παροχή πιστοποιητικών Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου, έκδοση αδειών διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων, online πληρωμές τελών και δημοτικών φόρων κ.λ.π.

Διασφάλιση της Ασφάλειας

Προώθηση πολιτικών ελεύθερης πρόσβασης του Δημότη Κορυδαλλού στο διαδίκτυο – Δημιουργία Δημοτικών Διαδικτυακών Κέντρων (infohouses).

Δημιουργία δύο κέντρων πρόσβασης του Δημότη στις νέες τεχνολογίες.

16 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μόνο με σωστό
προγραμματισμό και έργο πηγαίνουμε μπροστά